Szent Miklós Templom

A barokk templomot 1779-1788 között építette Batthyány József  esztergomi prímás.

Az 1788 óta álló egyhajós Szent Miklós-templom már nem kelet-nyugati tengelyű, hanem nagyjából észak-déli irányítottságú. (A középkor végéig általános katolikus szabály mondta ki az egyházak kelet-nyugati tájolását, és a halottak ilyen irányban való eltemetését is.) Az épület északi, bejárati vagyis homlokzati részén tornyot találunk, ennek felső részében találhatók a harangok. A késő barokk stílusú templom belső tere világos, hajója három csehsüveg-boltozatos részből áll, a szentélyt is hasonló módon fedték le. A szentélyben található a copf stílusú (= a barokk egyik kései irányzata) oltár, ami felett látható a XVIII. század végéről származó oltárkép, mely Szent Miklós apoteózisát (megdicsőülését) ábrázolja. A szentély bal oldalán az „Utolsó vacsora”, jobb oldalán a „Krisztus megkeresztelése”, az első boltszakasz jobb oldalfalán Szent Imre, a bal oldalon pedig a domonkos rendi Margit apácát (Árpád-házi Szent Margitot, IV. Béla leányát) ábrázoló vászonképek láthatók. A sekrestye a szentélyből nyílik, itt találhatók az istentisztelethez szükséges kelléket, pl. a szertartáskönyvek és a miseruhák.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wurde zwischen 1779-1788 von Josef Batthyány Primas von Esztergom gebaut.

Die Sankt Nikolaus Kirche ,die seit 1788 steht,mit einem Langhausschiff hat nicht mehr im östlich-westlicher sondern in nördlich-südlicher Richtung.

Bis Ende des Mittelalters eine katholische Regel sprach die östlich-westliche Orientierung der Kirchen und auch die Beerdigung.Beim Eingang der Kirche befindet sich ein Turm.In oberem Teil dieses Turmes stehen die Glöcke. Die Kirche steht im späteren Barockstil,deren innerer Raum ist hell, das Langhausschiff besteht aus drei Csehsüveg Gewölben. Das Chor ist auch ähnlicher Weise bedeckt. Im Chor befindet sich der Altar in geflechtem Stil. (Dieses letztes ist eine spätere Tendenz des Barocks.)

Über dem Altar hängt ein Altarbild aus dem 18. Jh.,der die Apoteose von St.Nikolaus darstellt. An der linken Seite des Chors ist das letzte Abendmahl, an der rechten Seite der Tauf von Christus zu sehen. An der rechten Wand des ersten Gewölbe St. Imre, an der linken Wand die Ordenschwester Margit Leinwand. (Sie ist die Tochter von IV.Béla und gehört zum Árpád Haus.)

Die Sakristei öffnet aus dem Chor und hier befindet sich das Requisit (zum Beispiel Messenkleidung und die Messenbücher).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stojí na dvore Baníckeho kostola. Budovu stavali v barokovom štýle v roku 1754.

Rímskokatolický kostol dal postavit’ Battyányi Jozef  ostrihomský prímáš v roku 1779-1788.

Jednolod’ový kostol Svätého Mikuláša stojí od roku 1788, ale jeho os nie je východozápadne, ale severojužný. Do konca stredoveku podl’a  pravidlá katolikov stavby boli orientované východozápadne, aj mrtví boli pochovaní týmto smerom.

Na severnom strane budovy pro vchode, pri fasáde nájdeme vežu, a u hornej časti sú zvony. Interiér kostola neskoršieho baroku je svetlý , lod’ sa skladá z troch    časti českej klemby, a aj svätyňu kryli podobne. V svätyni nájdeme oltár neskoršieho baroku v copovom štýle. Nad oltárom vidíme z XVIII. Storočia oltárny obraz Svätého Mikuláša, ktorý zobrazuje jeho Apoteózis. Na l’avej strane svätyne je „posledná večera” na pravej strane „krstenie Kristusu”. Na bočnej stene klemby – na pravej strane je Svätý Imrich, na l’avej strane je Reholná Sestra Margita dominikánskeho radu.(Árpádházi Svätá Margita-dcéra IV.-ho Vojtecha) Tieto obrazy sú mal’ované na plátno.

Sakristia sa otvára zo svätyne, tu najdeme ornát a Bohoslužobnú knihu.