Plébánia Történet

A Nagybörzsönyi Római Katolikus Egyházközség 3 temploma mellett plébániaháza is értékes

műemlék. A 1754-ben épült támpilléres, tornácos barokk ház 1794. évi bővítésével nyerte el mai

méretét, formáját (215 m2). Az elmúlt négy évtizedben csupán időszakos, részleges használatban

volt. Felújítására nem jutott anyagi forrás, így az épület állaga jelentősen leromlott. A megújuló helyi

közösség számára fontossá vált, hogy hitéleti, közösségi életének a ház újra méltó helyet biztosítson.

Az EMMI segítségével ezt sikerült megvalósítani.

A projekt keretében megtörtént a plébánia komplex belső felújítása, egyúttal minimális belső

átalakítással funkcionálisan is „rendet teremtettünk”. Az épület 3 fő rendeltetése szerint - 1. Helyi

hívek közösségi tere (plébánia), 2. Ifjúsági szállás, 3. Vendég (papi) lakrész – külön-külön is

működtethető. A felújítási munkákat a műemlékvédelmi hatóság instrukciói szerint, azzal szorosan

együttműködve végeztük el. A beépített anyagok, felszerelési tárgyak gondos kiválasztásával sikerült

megőrizni a ház eredeti hangulatát. A megvalósítás folyamán módosítottunk terveinken, műszaki és

műemlékvédelmi megfontolásból is (padló alá rejtett csövezés) indokolttá vált a központi fűtés

mostani kiépítése. Technológiai ésszerűsítéssel, közösségünk aktívabb önzetlen közreműködésével

(kereten belül) sikerült ennek fedezetét biztosítani, így ezzel teljes körűvé válhatott az épület belső

megújulása.