Bányásztemplom

Fájdalmas Szűz-bányásztemplom: a dombtetőn álló, a XIII. században épült templom, akkor egy kisebb hajóból és egyenes záródású szentélyből állt. A gótika idején, a XV-XVI. században történt átépítések során készült az oltártér délkeleti (csúcsíves, három karéjos), ill. déli (csúcsíves, mérműves) ablaka. A szentély keleti falán lévő, és a hajóban, a diadalívhez közel látható másik félköríves ablaknyílást ezeknél később, reneszánsz stílusban, a XVI-XVII. században alakították ki. A hajó nagyméretű, több szinten elhelyezkedő ablakai a barokk idejéből származnak. A nagy gótikus átépítés után, de pontosabban meg nem határozható időpontban épült a sekrestye kisebb, nyugati helyisége és sekrestye északkeleti sarkánál álló terméskő támpillér.

A Bányásztemplom a katolikusokhoz való 1710. évi visszakerülése után 1788-ig volt Börzsöny plébániájának központja, ekkor az újonnan elkészült barokk templomnak adta át e rangot és a védőszentjét, Szt. Miklóst is. (Ma a Fájdalmas Szűz a Bányásztemplom patrónusa.) Az utóbbi több mint két évszázad folyamán az épület sorsában a legnagyobb változást az 1960-as évek közepén végzett műemléki kutatás és helyreállítás jelentette, majd a 2001. évi renováláskor megerősítették a szentély csillagboltozatát és átfestették a templom külső részét. 

Római Katolikus plébánia: a Bányásztemplom udvarán áll a tornácos épület, mely 1754-ben épült barokk stílusban.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese im 13. Jh. gebaute Kirche liegt auf einem Hügel. Früher hatte das Gebäude ein Langhausschiff und ein  Sanktuarium mit direkter Schließung . In der gotischen Zeiten im 15.-16. Jh. während des Umbaus wurden die Fenster in Richtung Süden und Südosten gebaut. Das rundgebogene Fenster am nach Osten liegenden Mauer des Chors und Langhausschiffes neben dem Triumpfbogen, wurde nur später im 16.-17. Jh. Renesansstil ausgestaltet.

Die auf mehreren Ebenen stehende Fenster des Langhausschiffes stammen aus der Barockzeit.Nach dem großen Umbau der Gotik-beziehungsweise dieser Zeitpunkt war näher nicht zu bestimmen-wurde der kleinere, nach Westen liegende Raum und der Stützpfeiler aus Bruchstein an der nordöstlichen Seite der Sakristei gebaut.

Nach dem Zurückgewinnen der Bergmannkirche zur katholischen Kirche von 1710 bis 1788 war der Hauptsitz des Pfarramts von Nagybörzsöny. Die in der Barockzeit neu umgebaute Kirche hatte ihren ehemaligen Rang und den Patron Sankt Nikolaus wiedergewonnen.

/ Die Patrone der Bergmannkirche ist die schmerzhafte Jungfrau. /

Die größte Veränderung hatte im Schicksal des Gebäudes während des letzten zwei Jhs. bedeutet. Es waren nämlich in der Mitte der ’60 Jahren Forschungen und Restaurierungen.

Im Jahre 2001 wurde das Sterngewölbe des Chors bei der Restaurierungen verstärkt und der äußere Teil der Kirce bemalt. Es steht im Hof der Bergmannkirche. Es wurde mit Flur in 1754 im Barockstil gebaut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kostol Svätého Štefana s jemnou  úmernosťou,  malebným objavom, s ozdobami 13. storočia patrí medyi bohatších dedinských kostolov.Spoločenstvo stavebníkov bolo zámožné.

Banícky kostol postavený v XIII. storoči stojí na vrchole kopca. Stál y menšieho loda rovnomerne zatvárajúcou svätyňou.V XV-XVI storočí rekonštruovali a vtedy  k oltáru stavali gotické trojsegmentové okno na juhovýchodnú stranu, na južnú stranu okno s kružbou v yáklenku.

Na východnej stene svätine a lod´i, v blískosti slávobrány  mžeme vivieť polokruhový okenný otvor, ktorý neskoršie v XVI=XVIII. storoči vytvorili v renesanskom štýle. Lod´ ja nadmerne veľká, okná sú y času baroku. Po veľkej gotickej rekonštrukcii, ale presne v neyistenom čase stavali menšiu miestnosť sakristiu na južnú stranu. Na rohu severovýchodnej strany sakristia je pilier y prírodného kameňa. Ked´sa Banícky kostol v roku 1710 dostal späť ku katolíkom bol centrom farnosti do roku 1788. V Borzsonyi vtedy bol dokončení barokový kostol, ktorému odovzdali hodnosť, aj patrona Svätého Mikuláša.(Dnes v Baníckom kostole je patronom Bolestná Panna)Po vyše 200 rokov tu hladali umelecké dielá, a kostol obnovili. V roku 2001 pri renovách posilnili hviezdovú klembu svätyne, a prefarbili vonkajšiu časť kostola.